Χρόνης Κωνσταντίνος Βιοτεχνία Κυψελών, από το 1972.

Κυψελοποιΐα Χρόνης Μέτσοβο

Κυψελοποιΐα Χρόνης στο Μέτσοβο

Η Βιοτεχνία Κυψελών Χρόνης ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1972. Εδώ και 51 χρόνια βελτιώνει την κατασκευή κυψελών διαθέτοντας την καλύτερη ποιότητα της αγοράς.