Κυψέλη διπλή συμπληρωμένη

Κυψέλη διπλή 10 πλαισίων χωρίς κινητό πάτο, με όλα τα παρελκόμενα.

Κυψελοποιΐα Χρόνης Μέτσοβο
Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος