Υλικά κατασκευής:

Η κατασκευή της κυψέλης γίνεται από ευρωπαϊκή ξυλεία Ρουμανίας και Σουηδίας