Κυψέλη για παραφυάδες

Το τριπλοκυψελίδιο έχει τις διαστάσεις μια κανονικής κυψέλης 10 πλαισίων, είναι όμως διαμορφωμένη ώστε να μπορεί να στεγάζει ταυτόχρονα τρεις παραφυάδες. Στηβαρή και ανθεκτική κατασκευή για τον καιρό και τις μετακινήσεις.

Κυψελοποιΐα Χρόνης Μέτσοβο
Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος