Πλαίσια

Τα πλαίσια κατασκευάζονται από ξυλεία πεύκης.

Τα πλαίσια που κατασκευάζει η βιοτεχνία Χρόνης διακρύνονται για την ποιοτική κατασκευή τους και την σταθερότητά τους.

Κυψελοποιΐα Χρόνης Μέτσοβο
Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος