Κυψέλη μονή με ξύλινο πάτο

Η μονή κυψέλη ή γονοφωλιά είναι τύπου Langstroth, κατασκευάζεται από ξυλεία ελάτης ενώ τα πλαίσια που βρίσκονται στο εσωτερικό της κατασκευάζονται από ξυλεία πεύκης.

Βασικές διαφορές που θα δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες αφορούν τις διαστάσεις της εισόδου/εξόδου της μέλισσας και το σχήμα των «τακουνιών» που έχουν από κάτω για την προστασία της κυψέλης από την υγρασία.

Κυψελοποιΐα Χρόνης Μέτσοβο
Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος