Γονοφωλιά 8 πλαισίων

Η Βιοτεχνία Κυψελών Χρόνης βρίσκεται στην περιοχή του Μετσόβου, στο κέντρο του χωριού. Δραστηριοποιείται στον τομεά κατασκευής κυψελών από το 1972.

Η Βιοτεχνία Κυψελών Χρόνης βρίσκεται στην περιοχή του Μετσόβου, στο κέντρο του χωριού. Δραστηριοποιείται στον τομεά κατασκευής κυψελών από το 1972.

Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος Χρόνης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Κυψελών, Μέτσοβο, Ήπειρος